Veranderende Privacy Wetgeving Europa

News

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Wat verandert er?

Vanwege de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt, hebben wij uw toestemming nodig om uw contactgegevens te blijven gebruiken. Wij zullen uw contactgegevens enkel gebruiken voor marketing gerelateerde e-mails, zoals uitnodigingen voor vakbeurzen en evenementen, nieuws over oplossingen en innovaties. Wij zullen uw contactgegevens met uiterste zorg behandelen en deze nooit ter beschikking stellen van een derde partij. Uiteraard kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

gdpr zwart
  • Wij willen u graag op de hoogte houden omtrent AVEX nieuws, producten, vakbeurzen en evenementen. Wij zullen uw contactgegevens met uiterste zorg behandelen en deze nooit ter beschikking stellen van een derde partij. Uiteraard kunt u zich te allen tijde uitschrijven.