Digitalisering Rechtbanken

Project

Op diverse locaties in Nederland heeft AVEX moderne digitale zittingzalen gerealiseerd volgens een uniek concept. Zoals de inrichting van de rechtbanken in onder meer Almelo, Arnhem, Groningen en Middelburg.

Het concept waarbij we een traditionele zittingzaal ombouwen tot een digitale zittingzaal is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen AVEX en Brand Interieurs. Daarbij zorgt AVEX voor de volledige audiovisuele invulling en verzorgt Brand Interieurs het speciaal meubilair met integratie van alle audiovisuele middelen, zoals monitoren en kabelmanagement.

Digitale voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan een modern, efficiënt proces. In de rechtspraak wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondersteunend beeld en geluidsmateriaal. Verder worden de eerste stappen gezet om het dossier te digitaliseren. Procespartijen moeten hier de gegevens digitaal kunnen uitwisselen.

Bij de realisatie van een digitale zittingzaal geeft AVEX veel aandacht aan zaken als spraakverstaanbaarheid, kwaliteit en de bedieningsvriendelijkheid. Om alle functies makkelijk te kunnen bedienen worden intuïtieve touchschermen gebruikt. Sommige van de zittingzalen zijn door AVEX ook voorzien van een telehoren oplossing (zie ook de website  http://www.telehoren.info/). Dit houdt in dat getuigen en verdachten met behulp van videoconferentie op afstand gehoord kunnen worden. Hierdoor kan de hele justitiële keten nog efficiënter werken en veel tijd en geld besparen.

Bij de realisatie van een digitale zittingzaal zijn meerdere partijen betrokken. AVEX kan het volledige projectmanagement verzorgen. Dit heeft voor u als voordeel dat u één aanspreekpunt heeft en volledig ontzorgd wordt.

Na oplevering kunt u gebruik maken van onze 24/7 bereikbare service organisatie. Met het preventieve onderhoudsplan worden storingen zo veel mogelijk voorkomen. Mocht het toch nog misgaan, dan helpen zij u weer snel op weg.