AVEX nieuwe AV-partner voor het Rijk

News

FMHaaglanden selecteert AVEX als nieuwe AV-partner voor het Rijk in de Haagse regio

In februari mochten wij al aankondigen dat AVEX de komende 4 jaar exclusief partner voor de Europese Commissie is geworden. Met trots kunnen wij melden dat AVEX per april door FMHaaglanden (FMH) is geselecteerd om ook de Rijksoverheid te mogen ondersteunen!

AVEX Den Haag

Meerjarig contract FMH 

FMHaaglanden is de serviceorganisatie voor facilitaire producten en diensten voor verschillende ministeries.  De gunning door FMH betekent dat AVEX de komende jaren exclusief de AV-support, technische voorzieningen én bediening tijdens evenementen van en bij vele Ministeries zal gaan verzorgen. 

Inrichten tijdelijke studio’s – online communicatie 

Deze AV-ondersteuning is niet alleen voor geplande en ‘ad-hoc’ evenementen en vergaderingen op diverse locaties in Den Haag; ook zijn er door AVEX enkele (tijdelijke) studio’s ingericht van waaruit verschillende online bijeenkomsten en uitzendingen zullen worden gedaan. 

Duurzaamheid en Social Return 

Belangrijk onderdeel binnen de aanbesteding was het element Duurzaamheid en Social Return.  

In het afgelopen jaar lukte het AVEX om de ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu weer een stuk ‘groener’ te kleuren. Met name het behalen van de certificering ISO14001 was een prachtige erkenning die zeker een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het vormgeven van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen het plan om de aanbesteding gegund te krijgen.  

Elektrisch vervoer 

Bij AVEX hebben wij niet alleen gekeken naar óf we de groene vinkjes konden zetten die aan de aanbesteding verbonden waren, maar hebben wij met een kernteam gekeken hoé we onze CO2-footprint kunnen verkleinen en fijnstofuitstoot van ons transport in de stad kunnen terugdringen.  

Een van de oplossingen is om te investeren in elektrische bestelbussen die kunnen worden ingezet voor duurzaam transport binnen de ring van de Haagse binnenstad.  

Nieuwe vestiging in Den Haag met ‘hub-functie’ 

Om de regio Haaglanden en de ministeries vlot te kunnen bedienen openen wij deze zomer een nieuwe vestiging in Den Haag. Naast regiokantoor zal deze vestiging ook dienen als ‘hub’ met een basisvoorraad aan AV-apparatuur om de meest voorkomende events te kunnen ondersteunen. 

Alle extra benodigde AV-materialen komen vanuit het centrale logistieke centrum van AVEX  naar deze gloednieuwe AVEX-vestiging aan de rand van Den Haag . Hiervandaan wordt de apparatuur verdeeld over de verschillende projecten en zullen de 100% elektrische bestelbussen de verschillende ministeries langsrijden.  

Over FMHaaglanden: 

FMHaaglanden levert de facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio voor verschillende locaties waar ministeries of organisatieonderdelen van de ministeries zijn gehuisvest en voorziet in circa 30.000 werkplekken voor rijks-collega’s. FMH verzorgt de dienstverlening met betrekking tot evenementen voor de volgende ministeries:  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Ministerie van Justitie en Veiligheid; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Daarnaast faciliteert FMHorganisaties en dienstonderdelen van de Rijksoverheid die gehuisvest zijn in Rijks-verzamelkantoren in de regio Haaglanden.