Nieuwe ontruimings- installatie voor het Jaarbeurs Beatrix Theater

News

Binnen organisaties is een goede ontruimingsinstallatie voor meldingen bij calamiteiten een must. Veiligheid voor alles. De functie van zo’n installatie is het mogelijk maken van een snelle ordelijke ontruiming binnen het gebouw.
De Jaarbeurs heeft de opdracht van zo’n belangrijke ontruimingsinstallatie met de NEN2575-2012 norm aan AVEX gegund. Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties weer. De gunning is uitgebreid met de installatie van een geluidssysteem voor het theater.

Achtergrond

In 2014 is de eerste fase gestart van de optimalisatie van de brandveiligheidsaspecten van het Beatrixgebouw, waarbij het vergadercentrum en de Trademart vloeren van nieuwe systemen zijn voorzien. AVEX heeft hier destijds het ontruimingsdeel van mogen leveren.

Afgelopen jaar is gestart met het vernieuwen van de brandveiligheidsinstallaties van het Beatrix Theater, wat een apart bouwdeel binnen het Beatrixgebouw inneemt.

Omdat er door corona en de genomen maatregelen van de overheid geen voorstellingen plaats konden vinden, was dit jaar de gelegenheid om de installaties van het theater te vervangen.

AVEX is een trouwe partner die al jaren met ons meeloopt. Ook nu hebben we weer een mooi project neergezet, waarin goed is meegedacht vanuit het perspectief van de klant.

Noortje Pronk (Junior Projectleider Jaarbeurs)

Beschrijving van het gebouw

Het Beatrix Theater heeft 1500 zitplaatsen en wordt vooral gebruikt voor musicals, concerten en andere theatervoorstellingen. Overdag kan de zaal gebruikt worden voor congressen en vergaderingen, al dan niet tezamen met de beursvloeren en handelsruimtes in het aangrenzende Beatrixgebouw.

Het theatergebied heeft 5 niveaus en beslaat ca. 20% van het hele gebouw; 2 kelder niveaus, begane grond, entresol en de 1e verdieping.

Deze zijn onderverdeeld in beveiligingszones en ook in gebruiksfunctie.

Of het nu backstage is of in één van de vele publieke ruimtes, in iedere zone moet de melding duidelijk te horen en te verstaan zijn als er een calamiteit zich voordoet.

Assemblage en installatie

Na de uitvraag eind februari 2020 is op de afdeling engineering  van AVEX het systeem ontworpen en zijn de plattegronden overzichtelijk ingetekend. Na opdracht half april heeft vervolgens de afdeling projecten het centrale deel van de ontruimingsinstallatie gebouwd in de werkplaats  in Breukelen. Na assemblage en het testen van de installatie is het gehele systeem bestaande uit 3  19”inch racks op locatie geplaatst, aangesloten, ingeregeld en getest.

Het ontruimingssysteem is aangelegd in samenwerking met Building Services Amersfoort (BSA). Zij hebben zorg gedragen voor de vereiste functiebehoud aanleg van de bekabeling en montage van de luidsprekers.

Verschillende luidsprekers

Voor dit project zijn er verschillende typen luidsprekers geïnstalleerd. Op basis van de brandmeld detectie zones is een luidspreker projectering gemaakt. Zo is bepaald welke type luidspreker gebruikt dient te worden, geheel afhankelijk van het type ruimte, grootte, etc.

Er is gekozen om de publieksgebieden uit te rusten met kwalitatief hoogwaardige opbouw en inbouw luidsprekers daar deze ook voor andere doeleinden gebruikt worden zoals muziekweergave.

In de theaterzaal zijn aan het plafond en onder het balkon voor ontruiming gecertificeerde line source luidsprekers geplaatst. Dit om de zaal conform de eisen m.b.t. spraakverstaanbaarheid te laten voldoen. Uniek is dat dit systeem tevens functioneert als center cluster voor het PA systeem. Immers de gestelde eisen van beide toepassingen komen overeen.

Het PA systeem zelf bestaat uit een line array systeem aan beide zijden van het podium met ondersteuning onder en boven de balkons. Dit systeem maakt geen deel uit van de ontruiming en wordt voor congressen en optredens gebruikt. Tijdens een calamiteit wordt dit geluidssysteem afgeschakeld.

Omroep en alarmering

Er zijn 3 call stations voorzien, in de loge van de artiesten receptie, in het kantoor van de stage manager en op het toneel. Deze zijn aangesloten via CAT5 en maken deel uit van het ontruimingssyteem. Vanaf deze plek kan een centrale oproep over de installatie worden gedaan. De ontruimingspanelen bij de brandweeringangen zijn allen verbonden via glasfiber. Bij een calamiteit wordt automatisch de meldkamer van de Brandweer en politie geïnformeerd. De beveiliger kan dan de ontruiming initiëren, de brandweer kan via  een brandweermicrofoon aanvullende instructies inspreken. De aanwezige medewerkers en gasten worden gealarmeerd door een geluidssignaal en geïnformeerd door een gesproken bericht.

Uniek gebruik

Het ontruimingssysteem wordt hybride gebruikt, d.w.z. in het dagelijks gebruik wordt over dit systeem achtergrond muziek, maar ook de pauze gong afgespeeld.

Er kan ook voor andere doeleinden een audio signaal worden aangesloten. Hiervoor zijn in de betreffende ruimten aansluitpunten en touch displays aangebracht en wordt door dit door een DSP audiomixer op het centrale deel van de ontruiming aangesloten.

Het PA systeem is gekoppeld aan het ontruimingssysteem, zodat het theater geluid ook op andere locaties naar wens kan worden weergegeven.

In de regie kamer waar de mengtafel van de PA zich bevind wordt met de diverse versterkerracks gekoppeld via een AES/EBU digitale verbinding, de aansluitpunten in de zaal zijn via Dante® audio over IP voorzien.

Vanuit de Jaarbeurs is team AVEX begeleidt door Noortje Pronk(Junior Projectleider Jaarbeurs). Noortje : “AVEX is een trouwe partner die al jaren met ons meeloopt. Ook nu hebben we weer een mooi project neergezet, waarin goed is meegedacht vanuit het perspectief van de klant. De planning was zeker een uitdaging, maar mede door de goede samenwerking zijn we tot het juiste resultaat gekomen.”.

De ontruimingsinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen en merken:

 

 • Bosch Praesideo (Centraal deel van de Ontruiming EN54-16)
 • Bosch (Ontruimingsluidsprekers EN54-24)
 • Bose (Ontruimings luidsprekers EN54-24)
 • Yamaha (PA Mixer, DSP en I/O)
 • Fohhn (OntruimingsLuidsprekers EN54-24
 • Fohhn (Sublaag ondersteuning luidsprekers en versterkers)
 • L-Acoustics (PA luidsprekers en versterkers
 • Crestron (Besturing, bediening)
 • Audinate (Dante adapters)
 • Lake (Speaker processor)
 • Cisco (Netwerkswitchers)
 • FortiNet (Netwerk Router Firewall)
 • Pneuman (Ontruimingspanelen)
 • Rittal (19 inch racks)