Kwaliteit

Het voortdurende streven naar een optimale kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat AVEX de huidige marktpositie heeft bereikt. We beseffen dat het leveren van een optimale kwaliteit afhankelijk is van een combinatie van technische kwaliteit (fysieke productkwaliteit) en ervaringskwaliteit (dienstverlening bij het fysieke product). Om ervoor te zorgen dat er een grondige productkennis is en in elke situatie het juiste advies gegeven wordt, besteden wij veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling van al onze medewerkers. Onze eigen system engineers hebben herhaaldelijk contact met fabrikanten om de toepassing van nieuwe producten te onderzoeken. Terwijl de productspecialisten zich voortdurend op binnen- en buitenland richten om de snelle ontwikkelingen en innovaties op audiovisueel gebied nauwlettend te kunnen volgen.

Helemaal in lijn met het streven naar een optimale kwaliteit is AVEX in Nederland één van de weinige audiovisuele bedrijven die voor zowel ISO9001, ISO14001 en ISO27001 gecertificeerd is. Daarnaast bezit AVEX het VCA certificaat en de internationale erkenning met het Zilver certificaat van EcoVadis.

AVEX is aangesloten bij de branchevereniging VSI. De leden van VSI voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit. De VSI heeft een kwaliteitsdocument ontwikkeld waarin de uitgangspunten en criteria vastgelegd zijn waar VSI leden aan voldoen. Het document vormt de hoeksteen van het VSI lidmaatschap en waarborgt de kwaliteit die de opdrachtgever van de audiovisuele leverancier mag verwachten. Met uw keuze voor een VSI lid kiest u voor zekerheid als het om horen en zien gaat.

Meer weten?

Meer weten over onze visie op de audiovisuele wereld?

Fill 1 0346 259 259