Presentaties EU 2016

Project

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland van 1 januari tot en met 30 juni 2016 voorzitter is van de Raad van Ministers van de Europese Unie (EU). De Nederlandse inzet bij het voorzitterschap is: een EU die groei en banen schept door innovatie en een EU die haar burgers centraal stelt. De formele vergaderingen van de Europese ministers vinden plaats in Brussel en Luxemburg. Maar Nederland zal ook verschillende (informele) bijeenkomsten in eigen land organiseren.

EU Presentatie

EU & SMART INDUSTRIES

IDTV Live opende op 27 januari de Raad voor Concurrentievermogen voor het ministerie van EZ. Een zeer geslaagde bijeenkomst over smart industry in het Transformaterhuis van de Westergasfabriek te Amsterdam. Met als thema ‘Let’s accelerate European smart industry!’ werd de avond geleid door Prins Constantijn der Nederlanden, rechterhand van Eurocommissaris Neelie Kroes. Ondernemers die deelnamen aan de voorbereidende Ronde Tafelvan VNO-NCW gaven op deze avond een terugkoppeling en werden innovaties binnen de EU getoond.

EU Presentatie licht

Transformatorhuis

Het Tranformatorhuis van de Westergasfabriek was natuurlijk bij uitstek geschikt voor deze innovatieve ontwikkelingen. Hulskamp Event Facilities kreeg van het Ministerie van EZ de opdracht om dit event in licht, geluid en beeld te ondersteunen. Naast het aanbrengen van sfeerverlichting werden ook podium, banners, de presentatietorens en de DJ uitgelicht. Voor versterking van het geluid werd gebruik gemaakt van een geavanceerd geluidssysteem waardoor de spraakverstaanbaarheid perfect was. De presentaties van de ondernemers werden live met camera opgenomen en vertoond op het grote scherm. Daarnaast werden voor de aanwezige pers beeld en geluid aangeboden op een ‘persslof’.

EU Voorzitterschap

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft elk half jaar een andere lidstaat als voorzitter. Nederland is het in 2016 voor de 12e keer. De vorige keer was in 2004. De voorzitter bemiddelt en smeedt compromissen tussen de 28 EU-landen. En tussen de Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Alle lidstaten zijn om de beurt een half jaar voorzitter van de EU.

 

EU Presentatie AV