35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Omroep- en Ontruimingssystemen

AVEX ontwerpt en realiseert omroepsystemen en combineert deze vaak met een ontruimingssysteem. Bij het ontwerp van de systemen wordt gebruik gemaakt van verschillende installaties.

NORM NEN2575

De regels en eisen rond ontruimingsinstallaties zijn vastgelegd in de norm NEN2575. In deze norm is beschreven aan welke voorwaarden en eisen een ontruimingsinstallatie dient te voldoen. Zo moet onder andere het geluidsniveau van de toonsignalen en de spraakverstaanbaarheid van de gesproken berichten aan vastgelegde waardes voldoen. Daarnaast moet de beschikbaarheid van het systeem gegarandeerd zijn. De gebruikte bekabeling moet bijvoorbeeld tijdens een brand minimaal 30 minuten functiebehoud hebben. AVEX beschikt over alle benodigde kennis en expertise voor de realisatie van ontruimingssystemen die voldoen aan de NEN2575 norm.

ONTRUIMINGSSYSTEEM TYPE A

AVEX is gespecialiseerd in het ontwerp en de installatie van ontruimingssystemen Type A. Type A is een alarminstallatie met een gesproken bericht. Dit type ontruimingsinstallatie is verplicht wanneer een automatische brandbeveiligingsinstallatie gekoppeld is aan een autonome brandmeldinstallatie. Een type A installatie is ook geschikt om eventueel een combinatie van een toonsignaal en een gesproken bericht uit te zenden. Een Type A installatie kan ook geschikt gemaakt worden voor andere doeleinden, zoals het omroepen van berichten of spelen van achtergrondmuziek.

ONTRUIMINGSSYSTEEM TYPE B EN C

Vaak wordt ook een ontruimingssysteem Type B of C verplicht gesteld. Deze type systemen maken gebruik van een toonsignaal. Vaak wil men deze installatie ook gebruiken als omroep-systeem. AVEX biedt mogelijkheden om binnen het systeem de vereiste toonsignalen te genereren die ook geschikt zijn voor het weergeven van omroepen. Een omroep- en ontruimingssysteem kunnen dan gecombineerd worden en er behoeft geen aparte ontruimingsinstallatie te worden aangelegd.

SPECIALISME

Door jarenlange ervaring op dit gebied kan AVEX u uitstekend informeren over de verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van omroep- en ontruimingssystemen. Ook is het mogelijk om een meting verrichten waarbij het geluidsniveau van de toonsignalen en gesproken berichten van een bestaande installatie in kaart worden gebracht. Wilt u graag meer informatie hierover of wilt u graag weten of een ontruimingssituatie in uw situatie verplicht is en welk type. Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

demo aanvragen

VRIJBLIJVEND ADVIES?

Meer weten over deze solution? Neem contact op en maak een vrijblijvende afspraak.

Fill 1 0346 259 259