35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens. AVEX verwerkt en bewaart uw gegevens uiterst zorgvuldig en neemt daarbij de wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming in acht.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AVEX kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AVEX, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan AVEX verstrekt of als bijlage aan ons stuurt. Denk daarbij aan de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Bedrijfsnaam / naam van uw bedrijf
  • Adresgegevens van uw bedrijf
  • Persoonsgegevens die u aanlevert in verband met uw sollicitatie

WAAROM AVEX GEGEVENS NODIG HEEFT

AVEX verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, om de relatie met u te ondersteunen of verbeteren en om uw bezoek aan onze website te optimaliseren. AVEX verwerkt uw persoonsgegevens ook om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en om u schriftelijk, per e-mail of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of heeft aangegeven dat u dit wenst.

Daarnaast kan AVEX uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG AVEX GEGEVENS BEWAART

AVEX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Op uw verzoek verwijderen wij de gegevens.

DELEN MET ANDEREN

AVEX verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u c.q. voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van AVEX worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer , waarvan het laatste octet wordt gemaskeerd, en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. AVEX gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WEBSITES VAN DERDEN

Op de websites van AVEX treft u links aan naar andere websites. AVEX is niet verantwoordelijk voor de omgang door deze partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.

GOOGLE ANALYTICS

AVEX maakt gebruik van Google Analytics en de bijbehorende Analytics-cookie om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AVEX bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (het IP-adres, waarvan het laatste octet wordt gemaskeerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daarbij ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Websites aan AVEX te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AVEX heeft hier geen invloed op. AVEX heeft Google geen toestemming gegeven om via AVEX verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. AVEX heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. AVEX maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avex.nl. AVEX zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren (hier zijn mogelijk kosten aan verbonden).

BEVEILIGEN

AVEX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van AVEX maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AVEX verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AVEX op via info@avex.nl. Onze contactgegevens vindt u op de website: www.avex-int.com

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

AVEX kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte. De actuele versie treft u aan op de website.