35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Duurzaamheidsverslag 2023 – Update

Stories

Duurzaamheidsverslag 2023

Graag delen wij het Duurzaamheidsverslag 2023. Bij AVEX voelen we ons verantwoordelijk voor de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gemeenschap. Zowel op het gebied van vermindering van de milieubelasting, als op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met onze jaarlijkse duurzaamheidsverslag communiceren wij over onze activiteiten en hun impact op milieu en de maatschappij, onze missie en visie en de te behalen duurzaamheidsdoelen.

Ecovadis logo - Gold - 2023

Dit hebben we in 2023 bereikt

Betaalbare en duurzame energie

Door verschillende verbeteringen (zoals LED, isoleren van warmteleidingen en gebruik van WTW-units) heeft ons bedrijfspand in Breukelen Energielabel A behaald in 2021. In 2023 hebben we, ook in bedrijfspanden die niet in eigendom zijn van AVEX, samen met de eigenaar geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen. Zo zijn onder andere een warmtepomp, zonnepanelen en LED verlichting gerealiseerd.

Sinds 2023 is het wagenpark uitgebreid tot 43 auto’s met energielabel A, waarvan 22 elektrisch. Dit is een stijging van 38% t.o.v. 2022. Met onze opdrachtgevers gaan we in gesprek voor het gebruikmaken van laadfaciliteiten, om zo ook in de totale ketenverantwoordelijkheid CO2-uitstoot te verminderen.

 

Ongelijkheid verminderen

Het aandeel in SDG 10 (ongelijkheid verminderen) is in 2023 gegroeid naar 73% en daar zijn we trots op. Om SDG 10 te implementeren binnen AVEX zijn er diverse organisaties benaderd die AVEX adviseren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te kunnen trekken. Via deze wegen trekken wij mensen aan vanuit het doelgroepenregister maar ook mensen die al langere tijd onder de werkloosheidswet vallen.

Ook de komende jaren zal SDG 10 aandacht blijven houden in onze doelstellingen. Om dit te realiseren kijken we bewust waar we werkplekken voor deze doelgroep kunnen realiseren en invullen.

Verder trainen we onze collega’s intern voor een juiste begeleiding van de doelgroep. Dit speerpunt pakken we in 2024 verder op.

 

Verantwoorde consumptie en productie

In 2023 is het dagelijks restafval 86% gescheiden t.o.v. 84% in 2022. Deze 86% wordt gebruikt voor grondstoffen, groene energie en grijze energie. Dit betreft zowel eigen bedrijfsafval als afval wat we van onze opdrachtgevers retournemen.

 

Klimaat

Zoals al genoemd is ons wagenpark uitgebreid met 43 auto’s die energielabel A dragen, zowel hybride als elektrisch. Ook de labels B en C zijn toegenomen. De bestelbussen en vrachtauto’s rijden op de schonere diesel EUR 6.

Samen vooruit, waarbij iedereen meetelt. Binnen AVEX proberen we iedereen in zijn of haar kracht te zetten. Social return is daarin elementair. We redeneren vanuit wat een individu wel kan, in plaats van wat een eventuele beperking kan zijn. Zo komen we samen verder.

Joost Deckers, Managing Director AVEX Nederland
AVEX Elektrisch Wagenpark

Onze duurzaam ondernemen doelen

Vanuit de 17 SDG’s van de Verenigde Naties heeft AVEX 5 SDG’s geselecteerd en heeft hieraan speerpunten toegevoegd. Die vormen de basis voor het realiseren van onze duurzaamheids doelstellingen. Deze SGD’s passen bij de missie, visie, kernwaardes en het duurzaamheidsbeleid vanuit AVEX.

SDG Goals VN - AVEX

We hebben oog voor de maatschappij. Als ICT- en AV-System integrator nemen wij hierin onze volledige verantwoordelijkheid. Dat is wat de maatschappij, onze opdrachtgevers en onze collega’s van ons verwachten.

René Schaddelee, CEO
2024 - trees - sustainability goals

Onze doelen voor 2024

Partnerships om doelstellingen te bereiken

Al eerder gaven we aan dat we ambitieuze doelstellingen alleen gezamenlijk kunnen verwezenlijken. We zien dit dan ook als een ketenverantwoordelijkheid waarin we elkaar stimuleren om in een duurzame economie te blijven investeren en samen te blijven werken aan de toekomst. Daarnaast zien we ook toenemende vraag van onze opdrachtgevers op dit gebied. Daarom hebben we SDG 17 benoemd als een van de speerpunten van duurzaamheid.

Aan zowel onze opdrachtgevers als onze leveranciers bieden we de mogelijkheid een klein bedrag (1% van de opdrachtwaarde) als onderdeel van een geplaatste opdracht bij te dragen aan één van de genoemde SDG’s. Een aantal leveranciers hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. Met een van onze opdrachtgevers hebben we een mooi resultaat geboekt voor het JSA programma; met het beschikbaar gemaakte bedrag wordt onderzoek gedaan hoe de AV markt duurzamer kan worden. Van productontwikkeling tot eindproduct op de klantlocatie.

 

Verantwoorde consumptie en productie

Verder zal in 2024 de aandacht uitgaan naar SDG 12 voor met name hergebruik van apparatuur. Dit ligt in lijn met bovenstaande doelstelling, hoe kunnen we apparatuur nog beter hergebruiken en daarmee onze keten duurzamer maken. Lees hierover meer in het duurzaamheidsverslag 2023, die je kunt downloaden onderaan deze pagina.

Met het scheiden van de afvalstromen zorgen wij er gezamenlijk voor dat dit afval weer kan worden hergebruikt tot grondstoffen, en daar ben ik bijzonder trots op!

Rutger Snippe, 1e AV Technicus

Download hier het volledige Duurzaamheidsverslag 2023!

Contact

AVEX NL Breukelen (HQ)
AVEX STUDIOS Utrecht, NL
AVEX NL Den Haag
AVEX NL Zwolle
AVEX UK, London
AVEX BE, Brussels