35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Lokale overheid (Gemeenten)

Veilig en efficiënt communiceren met burgers, raadsleden, bedrijven, partners en collega’s. Audiovisuele middelen voor een digitale en open lokale overheid.

KANSEN

Een goede relatie met burgers, bedrijven en samenwerkingspartners wordt voor overheden steeds belangrijker. De nieuwe technologische en audiovisuele mogelijkheden bieden daarvoor kansen.

Kansen om afspraken en overleggen digitaal te laten verlopen. Om het wachten aangenamer te maken. Om mensen eenvoudig en snel de weg te wijzen. En om vergaderingen live uit te zenden en plaats- en tijdonafhankelijk bij te wonen.

Enkele voorbeelden van de vele projecten binnen Gemeentes zoals Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente Woerden en de Gemeente Enschede.

Live webcasting en digitaal archiveren besparen overheden tijd en geld. Vergaderen en samenwerken met mensen op een andere locatie kan tegenwoordig overal ter wereld. De huidige Corona crisis leert ons dat flexibel zijn en zaken zoals online vergadering makkelijk adopteren. Daarnaast draagt een digitale uitwisseling van documenten bij aan een beter milieu en kan een flinke kostenbesparing opleveren.

VEILIGE DIGITALE OMGEVING

Intern streven organisaties bovendien naar een betere communicatie tussen collega’s. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar goed kunt zien? Dat iedereen goed verstaanbaar is? Dat mensen eenvoudig kunnen meedoen op afstand? En heel belangrijk: hoe realiseren we daarvoor een veilige digitale omgeving?

AVEX snapt voor welke uitdagingen gemeenten en onderliggende organisaties staan. Als system integrator adviseren we in de verandering naar een digitale en open overheid en bieden we continue service. Wij zijn er om u te ontzorgen en te adviseren.

Raadzaal oplossing: PiP geeft meer ervaring voor de kijkers

Tot voor kort werd bij presentaties van bepaalde onderwerpen in de stream alleen de spreker weergegeven. Dat geeft een persoonlijke betrokkenheid.  De ervaring leert dat voor de deelnemers niet altijd zichtbaar is wat er in de raadzaal wordt geprojecteerd. Deze content is cruciaal voor de beleving van de deelnemers.  Ervaring leert dan ook  dat de aandacht van de online-kijker vergroot wordt als deze ook de presentatieslides kan zien. De kijker wordt beter bij  het onderwerp betrokken en kan besluitvorming bevorderen.

Vanaf nu is het mogelijk om én de spreker én de content tegelijkertijd te delen in dezelfde livestream. Hiermee wordt de overdracht van de boodschap van de spreker veel beter overgebracht.  We doen met een zogenaamde PIP ( Picture in Picture) . De online kijker ziet de presentatie slide in het groot en het live beeld van de spreker wordt in een kader getoond. Meer informatie? Klik hier.

HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?

Neem vandaag nog contact op met Sven Zantkuijl, accountmanager Lokale Overheid

Fill 1 +31346259259