35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Openbare Orde & Veiligheid

Digitalisering is aan de orde van de dag. Nieuwe technologieën maken de werkomgeving effectiever en efficiënter. Voor professionals én voor burgers.

TAKEN EFFECTIEVER UITVOEREN

Meerdere sublocaties briefen vanuit één hoofdlocatie. Gebruikmaken van digitale opnames en archivering. En de mogelijkheid bieden virtueel aangifte te doen op locaties die gesloten zijn of een beperkte bezetting hebben.

De Nederlandse politie is continu bezig haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. De verschuiving naar meer gebruik van audiovisuele oplossingen maakt dat taken effectiever kunnen worden uitgevoerd. En het aantal reisbewegingen afneemt.

OPTIMALE WEERGAVE

Ook de Rechtspraak bevindt zich midden in een digitale revolutie. Video’s en audiofragmenten dienen meer en meer als belangrijk bewijsmateriaal in de rechtbank. Om dan een oordeel te kunnen vellen, is een optimale weergave van beeld en geluid van levensbelang.

Digitale oplossingen leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan een modern en efficiënt proces. Door dossiers digitaal op te slaan, zijn ze makkelijker te doorzoeken. Zeker als het gaat om omvangrijke dossiers. De kans dat iets kwijtraakt, is daardoor vele malen kleiner.

WAARDEVOLLE OPLOSSINGEN

Voor de Politie en de Rechtspraak ontwerpt en realiseert AVEX waardevolle audiovisuele oplossingen. Wij begrijpen de noodzaak en weten dat kwaliteit en gebruiksgemak hand in hand moeten gaan om optimaal te kunnen innoveren.